ภาษาเหนือ ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆคำพูดที่ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาเจอกันอีกครั้งกับสอนอู้กำเมืองนะคะ วันนี้เราจะมาสอนถึงภาษาเหนือที่ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆค่ะ เช่นเคยนะคะ สำเนียงที่เราจะใช้ในคลิปทุกคลิปของช่อง จะใช้สำเนียงของทางเชียงรายนะคะ ที่สอนสำเนียงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะ คำตอบเดียวเลยคือ คนสอนเป็นคนเชียงรายค่ะ กลับมาเข้าเรื่องคำพูดที่ใช้เรียกลักษณะอาการต่างนะคะ จะมีคำไหนบ้าง ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ภาษาเหนือ ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆ

 • โกรธ…ภาษาเหนือพูดว่า…โขด ตัวอย่างเช่น ฉันโกรธเธอแล้วนะ…ภาษาเหนือพูดว่า…เปิ้นโขดตั๋วแล้วหนา
 • กิน…ภาษาเหนือพูดว่า…กิ๋น ตัวอย่างเช่น กินข้าวเที่ยงอร่อยไหม…ภาษาเหนือพูดว่า…กิ๋นข้าวตอนลำก่อ
 • ง่วง…ภาษาเหนือพูดว่า…ไค่หลับ ตัวอย่างเช่น  กลับบ้านป่ะดึกแล้ว ง่วงแล้วด้วย …ภาษาเหนือพูดว่า…ปิ๊กบ้านแล้วปะเดิกแล้วไค่หลับแล้วตวย
 • หิว…ภาษาเหนือพูดว่า…ไค่อยาก เช่น ตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเช้ามาหิวมากเลยตอนนี้ …ภาษาเหนือพูดว่า… ตะเจ้าบ่าได้กิ๋นข้าวงายมาบะเด่วนี้ไค่อยากข้าวขนาดเลย
 • คิด…ภาษาเหนือพูดว่า…กึ๊ด เช่น คิดไม่ออก…ภาษาเหนือพูดว่า…กึ๊ดบ่าออก
 • เครียด…ภาษาเหนือพูดว่า…เกียด เช่น วันนี้ร้อนมากเครียดจนปวดหัวเลย…ภาษาเหนือพูดว่า…วันนี้ฮ้อนขนาด เกียดจ๋นปอเจ็บหัวหมดละ
 • ดู…ภาษาเหนือพูดว่า…ผ่อ เช่น ดูแลเขาให้ดีๆนะ…ภาษาเหนือพูดว่า…ผ่อกอยเปิ้นหื้อดีๆเน้อ
 • ตกบันได…ภาษาเหนือพูดว่า…ตกคันไดเช่น ยายทวดตกบันไดอยู่โรงพยาบาลแหน่ะ…ภาษาเหนือพูดว่า…อุ้ยหม่อนตกคันไดอยู่โฮงยาปู้นน่ะ
 • เที่ยว…ภาษาเหนือพูดว่า…แอ่ว เช่น ไปเที่ยวกันไหม…ภาษาเหนือพูดว่า…ไปแอ่วกั๋นป่ะ
 • พูด…ภาษาเหนือพูดว่า…อู้ เช้น พูดมากน่าเบื่อ …ภาษาเหนือพูดว่า…อู้นักก่ายง่าว
 • ลื่นล้ม…ภาษาเหนือพูดว่า…ผะเลิด เช่น ยายทวดลื่นล้มในห้องน้ำ…ภาษาเหนือพูดว่า…อุ้ยหม่อนผะเลิดในส้วม
 • สวมรองเท้า…ภาษาเหนือพูดว่า…สุบแข็บ/สุบเกิบ เช่น  วันนี้ทำไมสวมรองเท้าคนละข้างแบบนั้นล่ะ…ภาษาเหนือพูดว่า…วันนี้หยังมาสุบแข็บ/สุบเกิบคนละขอนอย่างอั้นน่ะ
 • สะดุด…ภาษาเหนือพูดว่า…ข้อง  เช่น ทางต่างระดับเดินดีๆนะ ระวังสะดุดล่ะ…ภาษาเหนือพูดว่า…ตางบ่าเต่ากั๋นเตวดีเน้อระวังข้องหนา
 • เหนื่อย…ภาษาเหนือพูดว่า…อิด เช่น  วันนี้เหนื่อยมากเลย…ภาษาเหนือพูดว่า…วันนี้อิดขนาดเฮ่ย
 • หัวเราะ…ภาษาเหนือพูดว่า…ไค่หัว เช่น หัวเราะอะไรกันนักกันหนา…ภาษาเหนือพูดว่า…ไค่หัวอะหยังปะล้ำปะเหลือ
 • เดิน…ภาษาเหนือพูดว่า…เตว เช่น เดินทางระมัดระวังนะ…ภาษาเหนือพูดว่า…เตวตางดีๆระวังพ่องเน้อ
 • ทำอาหาร…ภาษาเหนือพูดว่า…ยะของกิ๋น เช่น  วันนี้ทำอาหารอะไรให้แฟนเหรอ…ภาษาเหนือพูดว่า…วันนี้ยะของกิ๋นหยังหื้อแฟนหา

คลิปภาษาเหนือ ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆ

ถ้าใครอยากรู้คำเมืองเพิ่มเติมนะคะ ว่าเขาพูดยังไง ออกเสียงยังไงดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะ

 

ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ

ผักและผลไม้ต่างๆของภาษาเหนือ บางอย่างจะเรียกชื่อปก …

การเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
2
ชื่อเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ

อาชีพในสังคมไทยเรานั้นมีหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพก็ …

คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ

ในชีวิตประจำวันของคนเราก็มักจะมีท่าทาง กิริยา อากา …