ภาษาเหนือ-การนับจำนวนการนับจำนวนในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

 การนับจำนวนภาษาเหนือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนที่เรียนภาษาเหนือต้องเรียนรู้นะคะ เพราะว่าถึงแม้ว่าการนับจำนวนจะคล้ายๆกับของภาคกลางแต่มีบางคำที่แปลกแตกต่างออกไปอาจทำให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาเหนือ งงเอาได้ ว่ามันหมายถึงอะไร

อย่างบางคนที่มาเที่ยวภาคเหนือ เวลาไปซื้อของต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มักใช้คำเมืองหรือภาษาท้องถิ่นของตนเองมากกว่า แต่ถ้าเราเรียนรู้ มันก็จะสือสารกันได้ง่ายขึ้นค่ะ  อีกอย่างที่สำคัญคือ เมื่อเรามาเที่ยวทางเหนือ แต่พูดภาษาเหนือได้ มันทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น บางทีถ้าใช้ในการซื้อของ พ่อค้า แม่ค้า อาจลดราคาให้มากเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็ได้ค่ะ อันนี้ใช้ได้ในบางกรณี เท่านั้นนะคะ การนับจำนวน หรือนับเลขในภาษาเหนือนั้น มีคำนึงที่จะแตกต่างจากภาคกลางไป และเป็นคำที่ใช้เฉพาะ คือ คำ ว่า ซาว ซึ่ง ซาว หมายถึง 20 ซาวบาท ก็หมายถึง 20 บาท นั่นเองค่ะ

ภาษาเหนือ การนับจำนวน

โดยในคลิปนี้ เราจะสอนนับจำนวนถึงเลขที่ 30 เพราะคาดว่าต่อๆไปเพื่อนๆคงจะพอเข้าใจกันแล้ว เพราะหลังจากนี้ไปก็จะเป็นคำเดิมๆที่ประสมกันไปมา เหมือนการนับเลขปกตินั่นแหละค่ะ อย่างเช่น

100 ..ภาษาเหนือพูดว่า..ร้อย

200 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองร้อย

220 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองร้อยซาว

221 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองร้อยซาวเอ็ด

222 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองร้อยซาวสอง

1000 บาท ..ภาษาเหนือพูดว่า.. ปัน หรือ ปันนึ่ง ปันเดว ปันบาท

1100  ..ภาษาเหนือพูดว่า..ปันเอ็ด หรือปันกับแหมร้อย

1200 ..ภาษาเหนือพูดว่า..ปันสอง

1138 บางคนก็จะพูด เป็น หนึ่งปันหนึ่งร้อย สามสิบแปด แต่บางคนก็พูดว่า ปันเอ็ดกับสามสิบแปดบาท

1222 บางคนก็พูด หนึ่งปันหนึ่งร้อยซาวสอง แต่บางคนก็พูด ปันสองกับซาวสองบาท

2000 ..ภาษาเหนือพูดว่า.. สองปัน

2100 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองปันเอ็ด

2200 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองพันสอง

2220 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองปันสองร้อยซาว

2222 ..ภาษาเหนือพูดว่า..สองปันสองร้อยซาวสอง บาท

คลิปภาษาเหนือ -การนับจำนวน

ถ้าใครอยากรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือเพิ่มเติม หรืออยากรู้ว่าต้องออกเสียงยังไงดูได้ที่คลิปนี้ค่ะ

ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ

ผักและผลไม้ต่างๆของภาษาเหนือ บางอย่างจะเรียกชื่อปก …

การเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
2
ชื่อเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ

อาชีพในสังคมไทยเรานั้นมีหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพก็ …

คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ

ในชีวิตประจำวันของคนเราก็มักจะมีท่าทาง กิริยา อากา …