ตะก้าม ภาษาเหนือตะก้าม ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ

เคยได้ยินคนเหนือพูด เจ็บตะก้าม หรือปวดตะก้าม กันบ้างไหมคะ คนที่อื่นอาจจะงงว่า อะไรคือ ตะก้าม เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะ

ตะก้าม ภาษาเหนือแปลว่า เชิงกราน

ฝึกออกเสียง “ตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
กระดูกตะก้าม กระดูกเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “กระดูกตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
เจ็บตะก้าม เจ็บเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “เจ็บตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
ปวดตะก้าม ปวดเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “ปวดตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
เจ็บต๋ำหมูตะก้าม เจ็บแถวๆเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “เจ็บต๋ำหมูตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
ปวดต๋ำหมู่ตะก้าม ปวดแถวๆเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “ปวดต๋ำหมู่ตะก้าม”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
สีเจ็บๆตะก้ามไว้ห่อ เหมือนจะเจ็บแถวๆเชิงกราน

ฝึกออกเสียง “สีเจ็บๆตะก้ามไว้ห่อ”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
ปวดตะก้ามขนาดลุกปอบ่าได้ ปวดเชิงกรานมากๆลุกเกือบไม่ไหว

ฝึกออกเสียง “ปวดตะก้ามขนาดลุกปอบ่าได้”

อิด ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ
อิด ภาษาเหนือแปลว่าอะไร

อิดเห้ย อิดโทะ อิดใบ้อิดง่าว  เวลาได้ยินคนเหนือพูด …

แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไร
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ
แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไรและใช้ยังไง

แหม ภาษาเหนือแปลว่า  อีก หรือ ฆ่า ภาษาเหนือ คำแปล …