ตะก้าม ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ

ตะก้าม ภาษาเหนือ

เคยได้ยินคนเหนือพูด เจ็บตะก้าม หรือปวดตะก้าม กันบ้ …

อิด ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ

อิด ภาษาเหนือแปลว่าอะไร

อิดเห้ย อิดโทะ อิดใบ้อิดง่าว  เวลาได้ยินคนเหนือพูด …

แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไร
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ

แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไรและใช้ยังไง

แหม ภาษาเหนือแปลว่า  อีก หรือ ฆ่า ภาษาเหนือ คำแปล …