อิด ภาษาเหนือแปลว่าอะไรอิด ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ

อิดเห้ย อิดโทะ อิดใบ้อิดง่าว  เวลาได้ยินคนเหนือพูดแบบนี้แล้ว หลายคนคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะว่า อิด หมายความว่าอะไร

อิด ภาษาเหนือ แปลว่า เหนื่อย

มักจะใช้พูด บ่น เวลาเหนื่อย หรือบอกเล่าเกี่ยวกับอาการเหนื่อย ส่วนใหญ่มักจะมีคำสร้อยต่อท้ายเพื่อเพิ่มระดับของความเหนื่อย เช่น

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิด เหนื่อย

ฝึกออกเสียง “อิด”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดขนาด เหนื่อยมาก

ฝึกออกเสียง “อิดขนาด”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดโทะ เหนื่อยอ่อน

ฝึกออกเสียง “อิดโทะ”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดแต้อิดว่า เหนื่อยมากๆ

ฝึกออกเสียง “อิดแต้อิดว่า”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดใบ้อิดง่าว เหนื่อยสุดๆ

ฝึกออกเสียง “อิดใบ้อิดง่าว”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดอกอิดใจ๋ เหนื่อยใจ

ฝึกออกเสียง “อิดอกอิดใจ๋”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดก่อ เหนื่อยไหม

ฝึกออกเสียง “อิดก่อ”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดง่าว เหนื่อยจริงๆ

ฝึกออกเสียง “อิดง่าว”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดแต้เห้ย เหนื่อยจริงๆนะเนี่ย

ฝึกออกเสียง “อิดแต้เห้ย”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดแต้ห่อ เหนื่อยจริงๆนะ

ฝึกออกเสียง “อิดแต้ห่อ”

 

ภาษาเหนือ คำแปล
อิดขนาดเน้อวันนี้ เหนื่อยจริงๆนะวันนี้

ฝึกออกเสียง “อิดขนาดเน้อวันนี้”

ตะก้าม ภาษาเหนือ
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ
ตะก้าม ภาษาเหนือ

เคยได้ยินคนเหนือพูด เจ็บตะก้าม หรือปวดตะก้าม กันบ้ …

แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไร
คลังคำศัพท์ภาษาเหนือ
แหม ภาษาเหนือแปลว่าอะไรและใช้ยังไง

แหม ภาษาเหนือแปลว่า  อีก หรือ ฆ่า ภาษาเหนือ คำแปล …