การเรียก สีพิเศษ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ การเรียก สี

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

สอนอู้คำเมือง ชื่อเรียกสถานที่ต่างๆที่สำคัญๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ สถานที่สำคัญต่างๆ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พบกันอีกแล้วนะคะกับ สอนอู้กำเมือง …