สอนภาษาเหนือ สอนอู้กำเมือง

รีวิว เนื้อกระป๋องพม่าตรากวางทอง เนื้อนุ่มอร่อย ต้องลอง

เรียนภาษาเหนือกันไปเยอะแล้ว วันนี้เรามาพักกินอาหาร …