ภาษาเหนือ ชื่อแมลง-แมงต่างๆสอนเรียกชื่อแมลงและแมงต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

แมลงในประเทศไทยเรานั้นมีมากมายหลายชนิด ในภาษากลางคำว่าแมลง หมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีร่างกายแบ่งเป็น 3 ส่วน มีปีกและมีขา 6 ขา และคำว่าแมงจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน ไม่มีปีกและมีขา 8 -10ขา  ซึ่งในภาษาเหนือคำว่าแมลงกับแมง ก็จะเรียกแมงเหมือนกันหมดค่ะ  และเราจะไปดูกันค่ะ ว่า ชื่อแมลงหรือแมงต่างๆนั้นในภาษาเหนือเรียกว่าอะไรกันบ้าง เผื่อไปเที่ยวภาคเหนือ ได้ยินเข้าจะได้ฟังรู้เรื่องค่ะ

ภาษาเหนือ ชื่อแมลง

 1. จั๊กจั่น .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงจ้า
 2. จิ้งหรีด.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. จิ๊หีด
 3. จิ้งโกร่ง.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. จิ๊กุ่ง
 4. ด้วง กว่าง .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. กว่าง
 5. ด้วงกินูน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงนูน
 6. ด้วงมูลสัตว์.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงชี
 7. ตั๊กแตน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. จั๊กแต๋น
 8. ตัวต่อ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. ต่อ
 9. ผีเสื้อ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงอี่เบ้อ, ก่ำเบ้อ
 10. มดแดง.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. มดส้ม
 11. มดคันไฟ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. มดแดงไฟ
 12. หิ่งห้อย.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงอี่ห้อย
 13. เพลี้ย.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. เพี้ย
 14. แตน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แต๋น
 15. แมลงกระชอน .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงจอน
 16. แมลงปอ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. อี่บี้, ก่ำบี้
 17. แมลงมัน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงมัน
 18. แมลงวัน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงงุน
 19. แมลงวันหัวเขียว.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงงุนโหเขียว
 20. แมงสาบ .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงสาบ
 21. แมลงแม่ฝน .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงแม่ฝน
 22. แมลงดา.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงดา
 23. ตัวหนอน.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงบ้ง
 24. ยุง .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. ยุง
 25. หมัด .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. หมั๋ด
 26. ผึ้ง .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า..เพิ้ง ผึ้ง
 27. จิ้งโจ้น้ำ .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงแม่น้ำ

ภาษาเหนือชื่อแมง ต่างๆ

 1. แมงป่อง.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงเวา
 2. แมงมุม.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. ก่ำปุ้ง อี่ปุ้ง
 3. แมงเม่า .. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. แมงเม่า
 4. เห็บ.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. เห็บ
 5. ไร.. ภาษาเหนือจะเรียกว่า.. ไฮ

คลิปภาษาเหนือ ชื่อแมลง-แมง

ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือชื่อเรียกของแมลงและแมงต่างๆที่คิดได้ หากตกหล่นตัวไหนสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ นะคะ และถ้าใครอยากรู้ภาษาเหนือหรือคำเมืองเพิ่มเติมสามารถหาดูได้ จากวิดิโอหลากหลาย ที่นี่ได้เลยค่ะ ส่วนใครอยากรู้ว่ามีการออกเสียงยังไงสามารถดูได้ที่คลิปข้างล่างค่ะ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า สำเนียงที่เราใช้ในคลิปจะเป็นสำเนียงของเชียงรายค่ะ

ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ

ผักและผลไม้ต่างๆของภาษาเหนือ บางอย่างจะเรียกชื่อปก …

การเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
2
ชื่อเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ

อาชีพในสังคมไทยเรานั้นมีหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพก็ …

คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ

ในชีวิตประจำวันของคนเราก็มักจะมีท่าทาง กิริยา อากา …