แคปชั่นเศร้า ภาษาเหนือแคปชั่นเศร้า ภาษาเหนือ
แคปชั่นภาษาเหนือ

กำลังรู้สึกเศร้าแล้วอยากหาแคปชั่นเศร้าๆเพื่อโพสต์ระบายให้คนอื่นๆได้รู้ว่าคุณกำลังเศร้าแค่ไหน เราได้คัดสรรแคปชั่นเสร้าเด็ดๆแล้วรวบรวมมาไว้ให้แล้ว แต่ที่เด็ดกว่า คือ เราได้แปลภาษากลางให้เป็นภาษาเหนือเอาไว้ด้วย เผื่อใครเบื่อโพสต์แคปชั่นแบบเดิมๆมาลองโพสต์เป็นภาษาเหนือดูบ้าง

แคปชั่นเศร้าๆคิดถึง ภาษาเหนือ

ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มเก่า ยังไงเราก็เปลี่ยนตอนจบของมันไม่ได้ กู้เตื้อตี้อ่านหนังสือเล่มเก่า จะไดเฮาก่อเปลี่ยนต๋อนจบของมันบ่าได้
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
สาเหตุที่ร้องไห้ เพราะตากำลังอธิบายสิ่งที่ปากพูดไม่ได้ สาเหตุตี้ไห้ ย้อนต๋ามันก๋ำลังอธิบายสิ่งตี้ปากมันอู้บ่าได้
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ถึงจะเศร้าแค่ไหนก็ต้องยิ้มเข้าไว้… นี้แหละชีวิต ถึงจะเศร้าเต้าได ก่อต้องยิ้มไว้ นี่แหละจีชิต
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
บางครั้งคำว่าไม่เป็นไรของฉัน อาจจะรู้สึกแย่อยู่ก็ได้ สักเตื้อกำว่าบ่าเป๋นหยังของเปิ้น อาจจะหู้สึกแย่อยู่ก่อได้
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ยอมรับว่าเป็นคนคิดมาก แต่สิ่งที่คิดส่วนมาก.. ก็ไม่เคยพลาดสักเรื่อง ยอมฮับว่าเป๋นคนกึ๊ดนัก แต่สิ่งตี้กึ๊ดส่วนใหญ่ บ่าเกยพลาดสักเรื่อง
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
หากวันใดที่ใจเข้มแข็ง วันนั้นฉันจะเฉยๆกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา ถ้าวันไดตี้ใจ๋เข้มแข็ง วันนั้นเปิ้นจะเฉยๆกับกู้เรื่องตี้ก๋ายเข้ามา

แคปชั่นเศร้า น้อยใจ ภาษาเหนือ

ภาษากลาง ภาษาเหนือ
โตมาถึงได้รู้ว่า.. การเงียบเป็นการเซฟตัวเองที่สุดละ ใหญ่มาแล้วถึงได้หู้ว่า ก๋านดักเป๋นการเซฟตั๋วเก่าตี้ดีตี้สุด
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ตอนที่ความเชื่อใจถูกทำลาย คำขอโทษก็ไม่มีความหมายอะไร ต๋อนตี้ความเจื้อใจ๋มันโดนทำลาย กำขอโทษก่อบ่ามีความหมายอะหยัง
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ห้ามปล่อยมือเข้าใจมั้ย ห้ามไปไหนเข้าใจนะ บ่าดีสว๊ะมือเข้าใจ๋ก่อ บ่าดีไปไหนเข้าใจ๋หนา
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ไม่ใช่เราไม่พยายาม แต่คุณไม่มองมันเลยต่างหาก บ่าใจ้เปิ้นบ่าพยายาม แต่ตั๋วบ่าผ่อมันเลยน่ะก่ะ
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ให้ใจก็หวังได้ใจคบ.. ไม่ใช่ได้อะไรเช่น “สนตีน” หื้อใจ๋ไปก่อหวังได้คบ บ่าใจ้ได้อะหยังอย่างอื่น เช่น ส้นตี๋นอี้อ่ะ
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
โง่สุดคือตอนที่หลงรักใครสักคน แล้วคิดว่าเขาจะรักเราเหมือนกัน ง่าวตี้สุดคือต๋อนตี้ฮักเมาไผสักคน แล้วกึ๊ดว่าเปิ้นจะฮักเฮาเหมื๋อนกั๋น
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ที่พูด ที่บ่น ก็เพราะใส่ใจ แต่ถ้าเงียบไปเมื่อไหร่…ก็คิดเอาเอง ตี้อู้ ตี้จ่ม ก่อย้อนใส่ใจ๋ แต่ถ้าดักไปบ่าได ก่อกึ๊ดเอาคนเดวเน้อ
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ฉันเคยแสนดีมาก่อน จนกระทั่งโดนทำร้ายจิตใจ ถึงได้รู้ว่าดีมากไป ไม่ช่วยให้ใครจริงใจกับฉันเลย เปิ้นเกยเป๋นคนแสนดีมาก่อน จนโดนทำร้ายจิตใจ๋ ถึงได้หู้ว่ายะดีขนาดไหน ก่อบ่าจ้วยหื้อไผ จริงใจ๋กับเปิ้นเลย
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
อย่าใจร้ายกับผมมากนะ ผมไม่ได้เข็มแข็งขนาดนั้น บ่าดีใจ๋ฮ้ายกับเปิ้นนักหนา เปิ้นบ่าได้เข้มแข็งขนาดนั้น

แคปชั่นเศร้า อกหัก ภาษาเหนือ

ภาษากลาง ภาษาเหนือ
จริงใจ ก็พัง จริงจัง ก็แพ้ เรามองหารักแท้ เขาแค่หาคนคุย จริงใจ๋ก่อแหลว จริงจังก่อก้าน อันเฮาฮั้นผ่อหาก่าฮักแต้ แต่เปิ้นแค่เซาะหาคนอู้ตวยบ่าดาย
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ขอบคุณนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และขอบคุณอีกครั้งที่ออกไปจากชีวิต ยินดีจ้าดนักเน้อ ตี้ก๋ายเข้ามาในจีวิต และก่อยินดีแหมเตื้อเน้อตี้ออกจากจีวิตเปิ้นไป
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
ยอมใจร้ายกับทุกคนที่ผ่านเข้ามา เพื่อรักษาคนใจร้ายคนหนึ่งเอาไว้(ทำไมโง่จริงๆ) ยอมใจ๋ฮ้าย กับกู้คนตี้ก๋ายเข้ามา เพื่อฮักษาคนใจ๋ฮ้ายคนหนึ่งเอาไว้ (หยังมาง่าวต๋าย)
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
สักวันผมจะเฉยชา กับสิ่งที่คุณทำกับผมเเทบขาดใจ สักวันเปิ้นจะเฉยชา กับสิ่งตี้ตั๋วยะหื้อเปิ้นใจ๋แทบปุ๊ด
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
วิ่งตามคนไม่มีใจ ต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก้อไม่ทัน ล่นตวยคนบ่ามีใจ๋ ล่นโวยเต้าใดก่อบ่าตัน
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
อดทนเก่งแค่ไหน ถ้ามันถึงจุดที่ไม่ไหว ยังไงก็ต้องปล่อยมือ อดทนเก่งม็อกใด ถ้ามันถึงจุดตี้มันบ่าไหว จะไดก่อต้องสว๊ะมือ
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
รักแท้ไม่ได้แพ้ระยะทาง แต่แพ้เส้นกั้นบางๆ ที่เรียกว่าความใว้ใจ ฮักแต้บ่าได้ก้านระยะตาง แต่ก้านเส้นบางๆตี้ฮ้องว่าความไว้ใจ๋
ภาษากลาง ภาษาเหนือ
การเดินออกมาจากชีวิตเขา อาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็ได้ ก๋านตี้เฮาเตวออกมาจากจีวิตเปิ้น อาจจะเป๋นของขวัญตี้ดีตี้สุดของเปิ้นก่อได้

คนเราเวลารู้สึกเศร้า ก็มักจะนั่งจมอยู่กับอารมณ์นั้นๆและจะรู้สึกเศร้าลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีอะไรบางอย่างมาฉุดให้เรารู้สึกตัว แต่เราก็เข้าใจเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากเศร้า แต่เมื่อความเศร้ามันเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นมันไปได้และมูฟออนให้ได้ในเร็ววันค่ะ

สอนพูด 30 แคปชั่นด่า ภาษาเหนือ พร้อมคำแปล
แคปชั่นภาษาเหนือ
สอนพูด 30 แคปชั่นด่า ภาษาเหนือ พร้อมคำแปล

ภาษาเหนือยังคงเป็นภาษาที่หลายๆคนอยากเรียนรู้ อยากพ …

30 ภาษาเหนือกวนๆ พร้อมคำแปล
แคปชั่นภาษาเหนือ
30 ภาษาเหนือกวนๆ พร้อมคำแปล

เขาว่ากันว่าภาษาเหนือฟังแล้วสบายหู แม้คำด่าหรือกัด …

แคปชั่นขอโทษภาษาเหนือ
แคปชั่นภาษาเหนือ
แคปชั่นขอโทษภาษาเหนือ

ทำผิดแล้วอยากขอโทษ แต่ขอโทษแบบเดิมๆก็ซ้ำกันมากเกินไป ลองมาโพสต์แคปชั่นขอโทษเป็นภาษาเหนือดีกว่า คลิกเลย