ภาษาเหนือ การเรียกวัน-เวลาการเรียกวันเวลาในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
1

การเรียกวันเวลาในภาษาเหนือนั้นจะมีคำเฉพาะที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยการเรียกวันเวลาต่างๆนั้นสำหรับคนเหนือก็จะเข้าใจกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าสำหรับคนที่กำลังหัดพูดหัดฟังใหม่ๆ อาจจะต้องใช้ความจำมากนิดหนึ่งค่ะ แต่เชื่อว่าถ้าใช้บ่อยๆก็จะจำได้เอง เราไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่า การเรียกวันเวลาต่างๆนั้นเรียกยังไงกันบ้างค่ะ

ภาษาเหนือ การเรียกวัน-เวลา

 1. ตะวา..แปลว่า..เมื่อวาน
 2. วันซืน..แปลว่า..สองวันก่อน
 3. ตะวาวันซืน..แปลว่า..สามวันก่อนหน้านี้
 4. วันพูก..แปลว่า..วันพรุ่งนี้
 5. วันฮือ..แปลว่า..วันมะรืน
 6. วันหนึ้ง..แปลว่า..วันมะเรื่อง
 7. วันตึง..แปลว่า..ต่อจากวันมะเรื่องอีก 1 วัน
 8. วันพูกวันฮือเนี๊ยะ ..แปลว่า.. วันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละ
 9. วันค่ำ..แปลว่า..ทั้งวัน
 10. คืนหุ้ง..แปลว่า..ทั้งคืน
 11. วันค่ำคืนหุ้ง..แปลว่า..ทั้งวันทั้งคืน
 12. ตึงวัน หรือ กู่วัน ..แปลว่า..ทุกวัน
 13. วันดา..แปลว่า..วันเตียมงานวันเตรียมอุปกรณ์ก่อนจัดงานจริง 1 วัน
 14. วันเดือนดับ..แปลว่า..วันแรม 15 ค่ำ
 15. วันเดือนเป็ง..แปลว่า..วันขึ้น 15 ค่ำ
 16. วันเน่า..แปลว่า..วันที่ถัดจากวันมหาสงกรานต์ ปกติตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน
 17. วันพญาวัน..แปลว่า..วันที่ถัดจาดวันเน่า 1 วัน ปกติตรงกับวันที่ 15 เมษายน
 18. วันศีล..แปลว่า..วันพระ

ภาษาเหนือ การเรียกเวลา

 1. แม่เจ้า หรือ เมื่อเจ้า…แปลว่า…เวลาเช้า หรือ ตอนเช้า
 2. แม่งาย หรือ เมื่องาย …แปลว่า… เวลาสายๆ หรือ ตอนสาย
 3. แม่ตอน หรือ เมื่อตอน …แปลว่า… เวลาเย็น หรือ ตอนเย็น
 4. แม่คืน หรือ เมื่อคืน …แปลว่า… เวลากลางคืน หรือ ตอนกลางคืน
 5. ตะคืน …แปลว่า… เมื่อคืน
 6. เมื่อค่ำ …แปลว่า… ตอนค่ำ หรื เวลาค่ำๆ
 7. เดิกๆ …แปลว่า… ดึกๆดื่นๆ

คลิปสอนภาษาเหนือ การเรียกวัน -เวลา

การเรียกวันเวลาในภาษาเหนือนั้นไม่ได้ยากค่ะ ส่วยใหญ่จะเป็นคำที่น่ารักๆ ฟังดูตลกๆ จึงเป็นเสน่ห์ของภาษาค่ะ ดูภาษาเหนือคำอื่นๆได้ที่นี่

ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
ชื่อเรียกผักและผลไม้ในภาษาเหนือ

ผักและผลไม้ต่างๆของภาษาเหนือ บางอย่างจะเรียกชื่อปก …

การเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
2
ชื่อเรียกอาชีพต่างๆ ในภาษาเหนือ

อาชีพในสังคมไทยเรานั้นมีหลากหลายอาชีพ แต่ละอาชีพก็ …

คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ
คำเรียกลักษณะอาการ หรือท่าทางต่างๆในภาษาเหนือ

ในชีวิตประจำวันของคนเราก็มักจะมีท่าทาง กิริยา อากา …