คำว่า อย่า คำเมืองพูดว่ายังไง
ฝึกภาษาเหนือ

อย่า ภาษาเหนือ พูดยังไง

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ สอนอู้กำเมืองวันนี้จะมาสอนการออก …

คำพูดที่ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ ใช้เรียกลักษณะอาการต่างๆ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาเจอกันอีกครั้งกับสอนอู้กำเม …

การออกเสียงในภาษาเหนือ
ฝึกภาษาเหนือ

การออกเสียงในภาษาเหนือ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆสอนอู้กำเมืองวันนี้จะมาสอนถึงการออ …

ขี้ต่างๆในภาษาเหนือพร้อมความหมาย
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ ขี้

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

ภาษาเหนือ ดั๊ก พร้อมความหมาย
ฝึกภาษาเหนือ

ภาษาเหนือ ดั๊ก แปลว่า

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

การเรียก สีพิเศษ ในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ การเรียก สี

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

สอนคำอุทานในภาษาเหนือ สอนคำเมือง
ฝึกภาษาเหนือ
5

ภาษาเหนือ คำอุทาน

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

แต้ ภาษาเหนือ พร้อมความหมาย
ฝึกภาษาเหนือ

ภาษาเหนือ “แต้” แปลว่า

ภาษาเหนือ หรือ คำเมือง เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ …

สอนอู้คำเมือง ชื่อเรียกสถานที่ต่างๆที่สำคัญๆในภาษาเหนือ
การเรียกชื่อและสิ่งของต่างๆ

ภาษาเหนือ สถานที่สำคัญต่างๆ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ พบกันอีกแล้วนะคะกับ สอนอู้กำเมือง …